Konkursi i Matematikës Kangaroo Shqipëri

Testet e konkursit "Kangaroo 2024"

Pergjigjet e sakta te cdo ushtrimi jane te nenvizuara:

Testi i Nivelit 1

Testi i Nivelit 2

Testi i Nivelit 3

Testi i Nivelit 4

Testi i Nivelit 5

Testi i Nivelit 6

Testet e konkursit "Kangaroo 2023":

Pergjigjet e sakta te cdo ushtrimi jane te nenvizuara

Testi i Nivelit 1

Testi i Nivelit 2

Testi i Nivelit 3

Testi i Nivelit 4

Testi i Nivelit 5

Testi i Nivelit 6

Testet e konkursit "Kangaroo 2022":

Pergjigjet e sakta te cdo ushtrimi jane te nenvizuara

Testi i Nivelit 1

Testi i Nivelit 2

Testi i Nivelit 3

Testi i Nivelit 4

Testi i Nivelit 5

Testi i Nivelit 6

Testet e konkursit "Kangaroo 2021":

Pergjigjet e sakta te cdo ushtrimi jane te nenvizuara

Testi i klases 1 dhe 2 (me celesa)

Testi i klases 3 dhe 4 (me celesa)

Testi i klases 5 dhe 6 (me celesa)

Testi i klases 7 dhe 8 (me celesa)

Testi i klases 9 dhe 10 (me celesa)

Testi i klases 11 dhe 12 (me celesa)

Testet e konkursit "Kangaroo - 2020":

Testi i Nivelit 1 (pjesa 1-re) , Testi i Nivelit 1 (pjesa 2-te)

Testi i Nivelit 2

Testi i Nivelit 3

Testi i Nivelit 4

Testi i Nivelit 5

Testi i Nivelit 6

Testet e konkursit "Kangaroo 2019":

Testi i Nivelit 1 (pjesa 1) Testi i Nivelit 1 (pjesa 2)

Testi i Nivelit 2

Testi i Nivelit 3

Testi i Nivelit 4

Testi i Nivelit 5

Testi i Nivelit 6

Çelësat e zgjidhjeve të konkursit "Kangaroo 2019":

Çelësi i Nivelit 1

Çelësi i Nivelit 2

Çelësi i Nivelit 3

Çelësi i Nivelit 4

Çelësi i Nivelit 5

Çelësi i Nivelit 6
Fatura e regjistrimit ne Konkursin KANGAROO - 2019   

Fature Regjistrimi.pdf

Testet e Kangur 2018

1. Niveli 1, Klasa 1 - 2

Shkarko 1

Shkarko 2

Shkarko 3

Shkarko 4

Shkarko 5

2. Niveli 2, Klasa 3 - 4

Shkarko 1

Shkarko 2

3. Niveli 3, Klasa 5 - 6

Shkarko

4. Niveli 4, Klasa 7 - 8

Shkarko

5. Niveli 5, Klasa 9 - 10

Shkarko 1

Shkarko 2

6. Niveli 6, Klasa 11 - 12

Shkarko

 

Çelesi 1

Shkarko

Çelesi 2

Shkarko

Çelesi 3

Shkarko

Çelesi 4

Shkarko

Çelesi 5

Shkarko

Çelesi 6

Shkarko

   

Testet e Kangur 2017